UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 34 procent till 810 MSEK (604) och EBITA ökade med 44 procent till 105 MSEK (73). Nettoomsättningen under perioden ökade med 31 procent till 1 571 MSEK (1 197) och EBITA ökade med 52 procent till 196 MSEK (129). 

Marknad
Affärsläget var mycket bra för affärsområdet Automation som helhet under andra kvartalet och efterfrågan var stabil. Försäljningsutvecklingen var god inom samtliga för affärsområdet viktiga segment såsom processindustri, mekanisk industri samt medicinteknik och efterfrågan ökade för bolagen verksamma inom försvarsindustrin. Utmaningarna med komponent- och materialbrist lättade något vilket gav positiva effekter på omsättningen med goda inkrementella marginaler.

ELECTRIFICATION
Electrifications nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 55 procent till 958 MSEK (618) och EBITA ökade med 51 procent till 126 MSEK (83). Nettoomsättningen under perioden ökade med 55 procent till 1 887 MSEK (1 220) och EBITA ökade med 54 procent till 240 MSEK (156). 

Marknad
Affärsområdet Electrification hade ett starkt andra kvartal med bra affärsläge för insatskomponenter och lösningar inom de största segmenten såsom elektronik, energi, specialfordon, medicinteknik och telekom samt för specialanpassade batterimoduler. Efterfrågan var stabil överlag och ökade inom försvarsindustrin. Bra marginaler på den organiska tillväxten genererade en god rörelsemarginal för affärsområdet som helhet.

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 40 procent till 1 256 MSEK (895) och EBITA ökade med 42 procent till 159 MSEK (112). Nettoomsättningen under perioden ökade med 37 procent till 2 507 MSEK (1 832) och EBITA ökade med 38 procent till 315 MSEK (228).

Marknad
Affärsområdet Energy hade ett bra andra kvartal med positivt affärsläge och stabil efterfrågan på hög nivå. Försäljningen av infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät ökade från redan höga nivåer. Försäljningen utvecklades också positivt för enheterna verksamma inom nischade produkter för elkraftsdistribution, tillverkningsindustri, fiberutbyggnad samt bygg- och installation medan marknadsläget var något svagare inom vindkraft.

INDUSTRIAL SOLUTIONS
Industrial Solutions nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 18 procent till 709 MSEK (602) och EBITA ökade med 12 procent till 115 MSEK (102). Nettoomsättningen under perioden ökade med 22 procent till 1 497 MSEK (1 227) och EBITA ökade med 27 procent till 247 MSEK (194).

Marknad
För affärsområdet Industrial Solutions bolag exponerade mot skogs- och sågverksindustrin var affärsläget fortsatt starkt även om efterfrågan på nya projekt minskade under kvartalet. Nivån på orderstocken är dock fortsatt god med projekt för leverans under cirka två år framöver. Marknadsläget var stabilt för bolagen verksamma inom egenutvecklade reglage- och ergonomiprodukter samt hydrauliklösningar för specialfordon samt för komponenter till mekanisk industri medan det utvecklades positivt inom avfall & återvinning. Affärsområdet belastades med en orealiserad valutakursförlust om cirka 6 MSEK under kvartalet.

PROCESS TECHNOLOGY
Process Technologys nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 27 procent till 690 MSEK (545) och EBITA ökade med 41 procent till 91 MSEK (64). Nettoomsättningen under perioden ökade med 25 procent till 1 344 MSEK (1 072) och EBITA ökade med 26 procent till 178 MSEK (141).

Marknad
Affärsläget var generellt sett mycket starkt under andra kvartalet för affärsområdet Process Technology. Särskilt positiv utveckling hade bolagen verksamma inom skog- och processindustrin samt inom medicinteknik. Efterfrågan på komponenter till eftermarknad och service samt projekt inom energisegmentet var stabil liksom inom mekanisk industri och specialfordon medan den var något ökande i det marina segmentet.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.