AVSTÄMNINGSTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 sep 2022 31 mar 2022 30 sep 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 1 789 1 501 1 187 989 1 161
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 339 302 279 262 203
EBITA 2 128 1 803 1 466 1 251 1 364
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 300 274 261 250 215
EBITDA 2 428 2 077 1 727 1 501 1 579
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 sep 2022 31 mar 2022 30 sep 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
EBITA (rullande 12 månader) 2 128 1 803 1 466 1 251 1 364
Varulager, årsgenomsnitt (+) 2 613 2 058 1 797 1 722 1 594
Kundfordringar, årsgenomsnitt (+) 2 479 2 078 1 843 1 756 1 854
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 1 879 1 518 1 225 1 062 1 033
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 3 213 2 618 2 415 2 416 2 415
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 66% 69% 61% 52% 56%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 6 månader 12 månader
Koncernen 30 sep
2022
30 sep
2021
30 sep
2022
30 sep
2021
30 sep
2022
31 mar
2022
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 422 (13%) 264 (10%) 858 (13%) 489 (9%) 1 367 (11%) 998 (9%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) 605 (19%) 284 (10%) 1 167 (18%) 597 (11%) 2 249 (18%) 1 679 (15%)
Avyttringar (MSEK,%) - (-%) -3 (0%) - (-%) -6 (0%) -6 (0%) -12 (0%)
Valutakurs effekter (MSEK,%) 134 (4%) -11 (0%) 233 (4%) -72 (-2%) 342 (3%) 37 (0%)
Total tillväxt (MSEK,%) 1 161 (36%) 534 (20%) 2 258 (35%) 1 008 (18%) 3 952 (32%) 2 702 (24%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 30 sep 2022 31 mar 2022 30 sep 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 680 1 433 1 132 937 1 105
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 96 67 65 63 57
Total 1 776 1 500 1 197 1 000 1 162
Räntetäckningsgrad, ggr 18,5 22,4 18,5 15,8 20,5
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 30 sep 2022 31 mar 2022 30 sep 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Finansiell nettoskuld, MSEK 5 235 4 061 3 816 3 134 2 585
Pensioner, MSEK (-) -224 -314 -336 -336 -332
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 5 011 3 747 3 480 2 798 2 253
Eget kapital, MSEK 4 650 4 259 3 563 3 450 3 076
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 1,1 0,9 1,0 0,8 0,7
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 sep 2022 31 mar 2022 30 sep 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Resultat efter finansiella poster 1 680 1 433 1 132 937 1 105
Finansiella kostnader (+) 190 152 111 93 79
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 870 1 585 1 243 1 030 1 184
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 12 721 11 001 10 036 9 309 7 926
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -3 137 -2 705 -2 362 -2 153 -1 947
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -571 -485 -448 -413 -379
Sysselsatt kapital 9 013 7 811 7 226 6 743 5 600
Avkastning på sysselsatt kapital, % 21% 20% 17% 15% 21%

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.